Khách sạn Kiên Thành

Khách sạn Kiên Thành  Địa chỉ: 321-323 Trần Phú, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 9234015 Fax: 8381838Khoảng cách tới Nha: 2km 741m Thời gian di chuyển: 11 phút

Khách sạn Caesar

Khách sạn Kiên Thành  Địa chỉ: 321-323 Trần Phú, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 9234015 Fax: 8381838Khoảng cách tới Nha Khoa: 2km 741m Thời gian di chuyển: 11 phút

Khách sạn Tân Hồng Hà

Khách sạn Kỳ Hòa Địa chỉ: 238 Đường 3 tháng 2, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 3865 8151 - 3865 4154 Fax: 3865 5333 Khoảng cách tới Nha Khoa Nhân Tâm: 1km 912m Thời gian di chuyển:…